Kiki Lara
Bruun-Kiilerich
 Erhvervsadvokat i Egedal

Advokatrådgivning indenfor ansættelses- og arbejdsret, selskabsret, HR M&A og erhvervsret.

 

 

 

BRUUN-KIILERICH erhvervsadvokater

Din juridiske partner I Egedal kommune med særlig ekspertise indenfor ansættelsesret, erhvervsret, selskabsret, M & A og iværksætteri.

 

 

Erhvervsadvokat i Ledøje – Smørum, Egedal kommune

Hos Bruun-Kiilerich Advokater tilbyder vi advokatrådgivning indenfor ansættelses- og arbejdsret, selskabsret, HR-M&A og generel erhvervsret. Din lokale erhvervsadvokat i Egedal Kommune, Ledøje-Smørum, Stenløse, Ølstykke.

Bruun-Kiilerich Advokater ApS tilbyder skræddersyet advokatrådgivning til virksomheder, iværksættere, og andre erhvervsdrivende. Vores klienter omfatter alle størrelser af virksomheder fra ind- og udland. For private tilbyder vi primært ansættelsesretlig advokat rådgivning, med et særligt fokus på direktørkontrakter, opsigelser, afskedigelse og bortvisningssager, hvor vi har stor erfaring.

Vi har som erhvervsadvokater i Ledøje – Smørum, Egedal Kommune, mange års erfaring med juridisk rådgivning, kontrakter, etablering af selskaber, rådgivning om funktionærer, direktører, køb og salg af virksomhed, virksomhedsoverdragelse, ansættelsesforhold, ferielovgivning, handelsbetingelser, e-handel og markedsføringsret, forbrugerbeskyttelse, reklamationsret, ansættelsesklausuler, ansættelseskontrakter m.v.

Vi har advokatkontor i Egedal Kommune, nærmere betegnet Ledøje – Smørum, tæt på Ballerup og Måløv, i smukke naturskønne omgivelser, der inviterer til en afslappet stemning, i en professionel ramme.  Vi har ligeledes kontor og mødelokaler i Charlottenlund, hvis det er nemmere for dig. Vi har adgang til mødelokaler i Ølstykke, tæt på Stenløse, Jyllinge og Veksø.

Med andre ord, dækker vi som advokatkontor hele Egedal Kommune, Storkøbenhavn og Nordsjælland, hvor vi er lokalt forankrede og har et godt lokalkendskab.

 

Brug en lokal advokat fra Egedal

Bruun-Kiilerich Advokater, er ejet og drives af advokat Kiki Lara Bruun-Kiilerich, der har mangeårig erfaring som erhvervsadvokat og juridisk rådgiver. Kiki er bosat og opvokset i Ledøje – Smørum, og har et stort professionelt og privat netværk her i området.

Bruun-Kiilerich Advokaters rådgivningsområder omfatter ansættelses- og arbejdsret, selskabsret, HR-M&A og generel erhvervsret, og kan blandt andet bistå dig med advokatrådgivning indenfor følgende områder:

 

Ansættelses- og arbejdsret

Ansættelse af medarbejdere og direktører, ansættelsesklausuler – konkurrenceklausul, kundeklausul,   rådgivning i forhold til barsel og forældreorlov, direktørkontrakter, ferie, funktionærer, overenskomster, opsigelse og afskedigelse af medarbejdere, bortvisning, udarbejdelse af personalepolitikker og  personalehåndbøger, ligebehandling og håndtering af sager om diskrimination på baggrund af handicap, graviditet m.v., medarbejderens sygdom og håndtering af sygefravær, inkl. mulighedserklæring, sygdom før eller under ferie, ansættelse af vikarer i virksomheden, virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, insourcing og outsourcing, HR-M&A, tidsbegrænsede ansættelser, samt håndtering af retssager, forligsforhandlinger, forhandling med fagforeninger, sager i Ligebehandlingsnævnet m.v.

 

Selskabsret

Rådgivning om etablering af selskab og valg af selskabsform f.eks. ApS, A/S, stiftelse af selskab og registrering ved Erhvervsstyrelsen, udarbejdelse og ændring af selskabets vedtægter, ejeraftaler også kaldet aktionæraftaler, inkl. sammenholdning af selskabets ejersaftale med direktørkontrakten, rådgivning om ledelsesforhold og ledelsesændringer, rådgivning, udarbejdelse og tilpasning af direktørkontrakter, generalforsamlinger og bistand til afholdelse m.v., kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser, opløsning og ophør af selskab, genoptagelse, fusioner og spaltninger, omregistrering af IVS til ApS, omstruktureringer og koncernforhold, fonde og foreninger og iværksætteri.

 

HR-M&A

Bistand til hele M&A processen i forhold til alt vedrørende de omfattede medarbejdere. Vi udfører due diligence, bistår med udarbejdelsen af udbudsmaterialet / bidpack, udvælgelse af forhandlingspartnere og/eller købere af virksomheden / bydere på den udbudte opgave, vi forestår udarbejdelse og forhandling af kontrakten, værdiansættelse og vurdering af HR i den udbudte virksomhed/opgave, vurdering af risiko og omkostninger i forhold til de omfattede medarbejdere, inkl. nøglemedarbejdere, fastholdelse af medarbejdere, omkostninger og nødvendige organisationsændringer før eller efter virksomhedsoverdragelsen,  transition og medarbejdere kommunikation, den fortsatte drift i virksomheden – bør før og efter overdragelsen, rentabilitet m.v. både før og efter skæringsdatoen, frasigelse af overenskomster m.v.

 

Erhvervsret

Vores øvrige erhvervsretlige rådgivning omfatter blandet andet, markedsføringsret, varemærker og immaterielle rettigheder, forbrugerbeskyttelse, aftaler og kontrakter, kontraktret, e-handel, forbrugerret, køberet, leverings- og handelsbetingelser, persondata / GDPR m.v.

Hos Bruun-Kiilerich Advokater, arbejder vi altid med et fokus på at levere den korrekte juridiske løsning, som også kan anvendes kommercielt. Det er vigtigt for os, at du som klient hos os, altid får en god oplevelse, og bliver klædt på til at håndtere de juridiske udfordringer, der måtte opstå som et led af den daglige drift.

 

God rådgivning handler om tillid

Hos Bruun-Kiilerich Advokater tror vi på at god juridisk rådgivning, kan forebygge mange senere konflikter, der ellers ville være både tidskrævende og omkostningstunge for din virksomhed, eller for dig som ansat. Vi bestræber os derfor på at blive en langvarig og værdsat juridisk samarbejdspartner, der via et godt kendskab til jeres virksomhed, kontrakter, personalepolitikker m.v., altid kan levere en hurtig og konstruktiv løsning, der er direkte anvendelig i det daglige.

 

Kontakt din lokale advokat

Vi er lokalt forankrede med et stort lokalkendskab, med kontor i Egedal Kommune, Ledøje-Smørum, og adgang til mødelokaler i Ølstykke, tæt på Jyllinge, Stenløse og Veksø.

Desuden har vi kontor og mødelokaler i Charlottenlund, hvor vi er en del af Advokatkontorfællesskabet på Charlottenlund Station.

Har du behov for advokatrådgivning, så kontakt os:

 

Bruun-Kiilerich Advokater ApS
Haretoften 6
2765 Smørum
TLF: + 45 4073 4258
kontakt@bk-legal.dk

 

Ansættelsesret & HR

Som specialiserede advokater hjælper vi bl.a. med ejeraftaler, direktørkontrakter og ansættelseskontrakter. Bruun-Kiilerich Advokater er med dig hele vejen.

Iværksætteri

Der kan være meget at holde styr på som nyopstartet eller etableret iværksætter. Hos Bruun-Kiilerich Advokater hjælper vi dig med alle de juridiske aspekter indenfor feltet.

Selskabsret

Har du brug for hjælp til selskabsret? Det kan f.eks. være registrering eller omregistrering af dit selskab. Du kan læse mere om hvordan vi kan rådgive dig på nedenstående side.

M & A

Tilrettelæggelse af selskabsstruktur, bistand i de indledende forhandlinger, fortrolighedserklæringer, due diligence, ledelseserklæringer  samt overdragelseskontrakt .

Hos Bruun-Kiilerich Advokater yder vi rådgivning inden for alle områder, som erhvervsvirksomheder i Egedal kommune har behov for

Vi har stor erfaring med rådgivning af alle typer virksomheder, lige fra den helt nystartede iværksætter til de store multinationale selskaber. Uanset hvilken type virksomhed du har, sørger vi for at tilpasse rådgivning så den tager højde for netop din virksomhed, branche og fremadrettede drift og vækst.

Vi har med baggrund som in-house legal counsel, opnået en god og værdifuld kommerciel indsigt, som vi dagligt anvender, for at sikre dig den bedst mulige værdi af vores rådgivning.

 

Kom i gang

Vi kan bistå dig i en lang række juridiske sager.

Hos Bruun-Killerich advokater yder vi professionel hjælp og rådgivning i øjenhøjde til alle klienter i Egedal kommune. Vi har mange års erfaring indenfor alle aspekter af virksomheders juridiske dele og kan derfor rådføre jer gennem hele processen. 

 

  

 

Kontakt os

 

Som advokatfirma er Bruun-Kiilerich erhvervsadvokater specialiserede i ansættelsesret, arbejdsret, HR-M&A og selskabsret. Derudover har vi stor erfaring med rådgivning inden for den generelle erhvervsret og persondata/GDPR.

+45 40 73 42 58

Charlottenlund: Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Egedal: Haretoften 6, 2765 Smørum

Mandag-Fredag 09:00-17:00

Afkrydsningsfelt

5 + 8 =