Bruun-Kiilerich

Erhvervsadvokater

Advokatrådgivning indenfor ansættelses- og arbejdsret, selskabsret, HR M&A og erhvervsret.

 

 

 

BRUUN-KIILERICH erhvervsadvokater

Skal du opsige en medarbejder?

 

 

Vi anbefaler du har en specialiseret Ansættelsesadvokat ved din side, så alt foregår
juridisk korrekt.

Hos Bruun-Kiilerich Advokater tilbyder vi advokatrådgivning indenfor ansættelses- og arbejdsret, selskabsret, HR-M&A, generel erhvervsret og er specialiseret i ansættelser og opsigelser af medarbejdere. 

Vi har som erhvervsadvokater stor erfaring med at hjælpe arbejdsgivere, der af den eller anden årsag er nødsaget til at opsige en medarbejder, og står altid til rådighed i forhold til rådgivning om den bedste måde at afslutte det konkrete ansættelsesforhold.

Vi er meget bevidste om, at det aldrig er en behagelig situation, når du som leder skal opsige en medarbejder, uanset om opsigelsen begrundes i virksomhedens eller medarbejderens forhold.  Derfor tilbyder vi rådgivning og bistand til opsigelse af medarbejdere til en fast pris på kun kr. 7.500,00 + moms, og hjælper dig gennem hele processen fra A-Å.

Skal du opsige mere end en medarbejder, tilbyder vi selvfølgelig et tilbud tilpasset den konkrete opgave.

 

Når du skal opsige en medarbejder

Det er vigtigt, at du er bevidst om de juridiske forpligtigelser, der påhviler dig som arbejdsgiver, når du er nødsaget til at opsige en medarbejder. Det gælder både i forhold til hvordan og hvornår du kan opsige medarbejderen.

Det er vigtigt at du er bevidst om både muligheden for at opsige den pågældende medarbejder, altså selve opsigelsesgrunden, og om det overhovedet er en mulighed at opsige medarbejderen, eller skal der måske foretages andre ledelsesmæssige og ansættelsesretlige trin inden?

Særligt skal du være opmærksom på:

 • Opsigelsens saglighed
 • Opsigelsesvarslet
 • Overholdelse af både ansættelsesretlig lovgivning og regler i en eventuel overenskomst
 • Disciplinærforhold, skal der gives en påtale eller advarsel, før medarbejderen kan opsiges sagligt
 • Opsigelse på grund af sygdom, skal der udarbejdes en mulighedserklæring, er 120-dages anvendelig m.v.
 • Opsigelse af en særligt beskyttet medarbejder, er medarbejderen gravid, på barsel, er der tale om en seniormedarbejder, eller en medarbejder med særligt høj anciennitet, eller varige funktionsnedsættelser og skånehensyn m.v.

Når selve opsigelsen er vurderet som værende saglig og skal gennemføres, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver er opmærksom på:

 • Arbejdsforpligtigelsen i opsigelsesperioden, skal medarbejderen fritstilles eller arbejde i opsigelsesperioden
 • Ferie, håndtering af medarbejderens optjente ferie, eventuel varsling af afholdelse af ferie i opsigelsesperioden, håndtering af ferie for fritstillede medarbejdere, feriehindringer, indbetaling til feriekonto m.v.
 • Den sygemeldte medarbejder, adgangen til sygedagpengerefusion, feriehindringer
 • Bonusordninger, optjening og udbetaling
 • Medarbejderens effekter, tilbagelevering, økonomisk kompensation m.v.

Skal du opsige mere end en enkelt medarbejder, eller måske mange, er det vigtigt at reglerne i masseafskedigelsesloven overvejes nøje, og overholdes hvis anvendelige i den konkrete sag.

Hos Bruun-Kiilerich Advokater står vi altid klar til at rådgive jer, når et ansættelsesforhold skal afsluttes, og vi kan bistå jer med advokatrådgivning uanset om der er tale om opsigelse af en, eller flere medarbejdere. Uanset om opsigelsesårsagen er en medarbejders manglende performance eller kompetencer, for højt sygefravær, opsigelser begrundet i virksomhedens forhold, masseafskedigelser efter reglerne i masseafskedigelsesloven, eller omorganisering af hele eller dele af jeres virksomhed, at medarbejderen er særligt beskyttet og de særlige hensyn det medfører.

Vi har erfaring med alle typer afskedigelser, og står klar til at guide jer sikkert gennem hele processen.

 

Bortvisning

Har medarbejderen ageret så groft, at du som arbejdsgiver ønsker at ophæve ansættelsesforholdet uden yderligere varsel, skal arbejdsgiverens skrappeste sanktion bortvisning anvendes.

Bortvisning kan anvendes som sanktion, når den enkelte medarbejder har overtrådt sine ansættelsesvilkår så groft, at du som arbejdsgiver er berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet uden yderligere varsel. Det kan f.eks. være i tilfælde af:

 • Medarbejderen har stjålet fra arbejdspladsen
 • Medarbejderen har ageret voldeligt eller truende overfor ledelse, kollegaer, kunder eller samarbejdspartnere
 • Medarbejderen har uberettiget forladt arbejdspladsen i form af ulovlig bortgang
 • Medarbejderen er udeblevet fra arbejdspladsen
 • Eller andre tilsvarende grove forhold

Hos Bruun-Kiilerich Advokater hjælper vi dig med at navigere sikkert gennem både de juridiske, og ledelsesmæssige aspekter ved afslutningen af et ansættelsesforhold. Vores erfaring er, at den mest værdifulde rådgivning og effekt opnås, når vi i fællesskab, sørger for at det er den for virksomheden bedste løsning, der både er juridisk korrekt, og samtidig sikrer at virksomhedens fortsatte drift forstyrres mindst muligt.

Kontakt os herunder og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig:

 

 

Ansættelsesret & HR

Som specialiserede advokater hjælper vi bl.a. med ejeraftaler, direktørkontrakter og ansættelseskontrakter. Bruun-Kiilerich Advokater er med dig hele vejen.

Iværksætteri

Der kan være meget at holde styr på som nyopstartet eller etableret iværksætter. Hos Bruun-Kiilerich Advokater hjælper vi dig med alle de juridiske aspekter indenfor feltet.

Selskabsret

Har du brug for hjælp til selskabsret? Det kan f.eks. være registrering eller omregistrering af dit selskab. Du kan læse mere om hvordan vi kan rådgive dig på nedenstående side.

M & A

Tilrettelæggelse af selskabsstruktur, bistand i de indledende forhandlinger, fortrolighedserklæringer, due diligence, ledelseserklæringer  samt overdragelseskontrakt .

Hos Bruun-Kiilerich Advokater yder vi rådgivning inden for alle områder, som erhvervsvirksomheder har behov for

Vi har stor erfaring med rådgivning af alle typer virksomheder, lige fra den helt nystartede iværksætter til de store multinationale selskaber. Uanset hvilken type virksomhed du har, sørger vi for at tilpasse rådgivning så den tager højde for netop din virksomhed, branche og fremadrettede drift og vækst.

Vi har med baggrund som in-house legal counsel, opnået en god og værdifuld kommerciel indsigt, som vi dagligt anvender, for at sikre dig den bedst mulige værdi af vores rådgivning.

 

Kom i gang

Vi kan bistå dig i en lang række juridiske sager.

Hos Bruun-Killerich advokater yder vi professionel hjælp og rådgivning i øjenhøjde til alle klienter. Vi har mange års erfaring indenfor alle aspekter af virksomheders juridiske dele og kan derfor rådføre jer gennem hele processen.

 

 

 

Kontakt os

 

Som advokatfirma er Bruun-Kiilerich erhvervsadvokater specialiserede i ansættelsesret, arbejdsret, HR-M&A og selskabsret. Derudover har vi stor erfaring med rådgivning inden for den generelle erhvervsret og persondata/GDPR.

+45 40 73 42 58

Charlottenlund: Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Egedal: Haretoften 6, 2765 Smørum

Mandag-Fredag 09:00-17:00

Afkrydsningsfelt

14 + 9 =