Fri proces og retshjælp

Hos Bruun-Kiilerich Advokater håndterer vi gerne sager på vegne af private, og varetager gerne din sag under betingelserne for både fri proces og retshjælpsforsikring.

 

Fri proces og retshjælp

Fri proces betyder, at den danske stat yder økonomisk bistand, så du kan få afprøvet din sag ved de danske domstole, og er for dig, der ellers ville være økonomisk afskåret fra at få afprøvet din sag. Det kan f.eks. være, at du er blevet afskediget eller bortvist fra din arbejdsplads, og ikke er medlem af en fagforening, som kan rådgive dig og efterprøve din sag i retten, og ikke har den økonomiske mulighed for selv at søge juridisk bistand. Fri proces er populært sagt til, at sikre den ringere økonomisk stillede borger, den samme adgang til retssystemet som den bedre økonomisk stillede.

Advokat gratis, fri proces og retshjælp

Hvem kan søge fri proces?

For at være berettiget til fri proces skal du leve op til en række betingelser, blandt andet i forhold til indtægt og økonomi.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2021 anvendes årsopgørelsen for 2019.

I 2021 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige 344.000 kr.

Lever ansøgeren i et ægteskab eller samlivsforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 437.000 kr.

Hos Bruun-Kiilerich Advokater hjælper vi dig med en vurdering af din sag, og selve ansøgningen om fri proces, og du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtigende samtale om netop din sag.

Retshjælpsforsikring


Retshjælpsforsikring
 er en forsikring du selv har tegnet, typisk som en del af din indboforsikring, bilforsikring, husforsikring (hus og fritidshus) eller bådforsikring. Retshjælpsforsikringen dækker visse typer af privatretlige tvister, som er egnede til behandling ved domstolene eller voldgift. Det kan være du har købt en hest, der viser sig at have en skjult mangel, f.eks. en skjult halthed, kissing spine eller lignende, som ikke blev opdaget i forbindelse med handlen, og du nu skal rejse krav mod sælger om ophævelse af handlen.  

Hos Bruun-Kiilerich Advokater, bistår vi dig med en vurdering af din sag, og om den er egnet til anmeldelse hos dit forsikringsselskab. Vi varetager selve ansøgningen om retshjælpsdækning hos dit forsikringsselskab.   

Advokat retshjælp forsikring
Gode links til fri proces og retshjælp til gratis advokat

Find mere information om fri proces og retshjælp til advokat her

civilstyrelsen.dk
domstol.dk
advokatsamfundet.dk
forsikringsguiden.dk

Kontakt os

 

Som advokatfirma er Bruun-Kiilerich erhvervsadvokater specialiserede i ansættelsesret, arbejdsret, HR-M&A og selskabsret. Derudover har vi stor erfaring med rådgivning inden for den generelle erhvervsret og persondata/GDPR.

+45 40 73 42 58

Charlottenlund: Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Egedal: Haretoften 6, 2765 Smørum

Mandag-Fredag 09:00-17:00

Afkrydsningsfelt

9 + 3 =