M & A 

Hos Bruun-Kiilerich Advokater har vi stor erfaring med HR-M&A. Det vil sige, alt hvad der vedrører et selskabs medarbejdere i en M&A transaktion.  

 

 

 

 

 

Vores arbejde

Vores rådgivning tilbyder vi at udføre enten som en enkeltstående rådgivningsopgave, som en del af en allerede etableret projektgruppe hos jer eller i samarbejde med jeres øvrige rådgivere. Vores advokat Kiki Lara Bruun-Kiilerich, har stor erfaring med at træde ind i en rolle, hvor hun indgår som en integreret del af en allerede etableret projektgruppe, for at varetage alt vedrørende de i transaktionen omfattede medarbejdere. Via vores kontorfællesskab har vi også mulighed for at stille med et specialistteam, til at varetage hele jeres M&A projekt.

Hos Bruun-Kiilerich Advokater tilbyder vi rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomhed, insourcing, outsourcing. Både når der er tale om hele eller en del af jeres virksomhed, blot der er medarbejdere involveret.

Kom i gang

Vi hjælper dig med med at navigere

Som udgangspunkt har de omfattede medarbejdere både pligt og ret til, at blive virksomhedsoverdraget med deres arbejdsopgaver. Derfor er det vigtigt, at du både som den afgivende og modtagende virksomhed, har fuldt kendskab til eksisterende ansættelsesvilkår, personaleomkostninger, arbejdsopgaver, nøglemedarbejdere, overenskomster m.v. Alt dette skal afdækkes og oplyses i forbindelse med due diligence, og har betydning både i forhold til udarbejdelse af udbudsmateriale / bidpack, due diligence, udarbejdelse og forhandling af kontrakten, værdiansættelse og vurdering, transition, den fortsatte drift, rentabilitet m.v. både før og efter skæringsdatoen.

Med andre ord, det er vores opgave er at sikre at din HR juridiske ramme er i orden, og lever op til samtlige lovkrav og standarder. På den måde kan du og dine medarbejdere, i stedet koncentrere jer om virksomhedens drift og vækst.

Medarbejdere i transaktionen
Medarbejderne er ofte et overset og undervurderet aktiv i forbindelse med en M&A transaktion. Det synes vi hos Bruun-Kiilerich Advokater er ærgerligt, da medarbejderne er en af virksomhedens vigtigste ressourcer. Hvad er en købt virksomhed værd eller hvordan vil du sikre de i kontrakten aftalte leverancer, hvis samtlige nøglemedarbejdere, vælger at forlade virksomheden før eller kort efter skæringsdatoen, og i derfor ikke får deres kompetencer og viden med til at sikre den fortsatte drift?

Uanset om du skal afgive eller modtage medarbejdere i en virksomhedsoverdragelse, er det et stort arbejde, og der er mange ting at holde styr på.

Hos Bruun-Kiilerich Advokater kan vi blandt andet rådgive dig om, hvordan du som afgivende eller modtagende virksomhed, sikrer at medarbejderne får deres eksisterende ansættelsesvilkår indarbejdet i deres ansættelsesvilkår efter virksomhedsoverdragelsen.  Som modtagende virksomhed, har du pligt til at tilbyde de virksomhedsoverdragne medarbejdere deres eksisterende ansættelsesvilkår, men hvordan harmonerer det, med dine nuværende medarbejderens ansættelsesvilkår og hvordan kan du lovligt tilpasse og integrere de virksomhedsoverdragne medarbejderes ansættelsesvilkår, så samtlige medarbejdere i din organisation arbejder under ensartede og fair ansættelsesvilkår.

Overenskomst
Hvad gør du, hvis medarbejderne i den afgivende virksomhed, er omfattet af en anden overenskomst end den i din egen virksomhed gældende overenskomst, eller du slet ikke har en overenskomst i din virksomhed, men nu skal have virksomhedsoverdraget en eller flere overenskomst dækkede medarbejdere? Kan du f.eks. frasige dig de modtage medarbejderens overenskomst, og lade dem blive omfattet af jeres allerede indgåede overenskomst? Hvad sker der i forbindelse med frasigelse af en overenskomst, og hvordan sikrer du, at de virksomhedsoverdragne medarbejderes før overenskomstbestemte ansættelsesvilkår nu sikres på individuel basis, og må du i det hele taget lave individuelle aftaler med de enkelte medarbejdere, der afviger fra deres ansættelsesvilkår fra før virksomhedsoverdragelsen?

Som både afgivende og modtagende virksomhed, er det også vigtigt at være opmærksom på den medarbejdervendte kommunikation. Der er regler for hvornår medarbejderne skal have information om en forestående virksomhedsoverdragelse, men der er også relevante overvejelser i forhold til inddragelse af medarbejdere og hvornår en sådan inddragelse og information giver mening.

Et stærkt team
Det og meget mere kan vi hos Bruun-Kiilerich Advokater hjælpe dig med, og har du brug for et team af advokater til at varetage dit samlede M&A projekt, kan vi via vores stærke kontorfællesskab tilbyde dig den fulde pakke og et stærkt og erfarent team af specialister. Læs mere om kontorfællesskabet her, og tøv ikke med at kontakte os, vi er altid åbne overfor nye muligheder for at fremme vores daglige samarbejde på kontoret.  

Kontakt os

 

Som advokatfirma er Bruun-Kiilerich erhvervsadvokater specialiserede i ansættelsesret, arbejdsret, HR-M&A og selskabsret. Derudover har vi stor erfaring med rådgivning inden for den generelle erhvervsret og persondata/GDPR.

+45 40 73 42 58

Charlottenlund: Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Egedal: Haretoften 6, 2765 Smørum

Mandag-Fredag 09:00-17:00

Afkrydsningsfelt

3 + 9 =