Priser

 

Hos Bruun-Kiilerich Advokater, er vores fokus altid på at levere værdiskabende rådgivning og gennemsigtige priser.

  

 

 

 

 

Vores arbejde

Som advokater er vi bevidste om, at du som klient ikke ønsker unødige omkostninger, og at den advokatrådgivning vi leverer, skal være af højeste kvalitet, uden for mange lange redegørelser og bilag. Derfor, sørger vi for altid at oplyse dig om det forventede tidsforbrug og den samlede omkostning i enhver sag, både før og under sagen.

Kom i gang

Gennemsigtighed hos
Bruun-Kiilerich Advokater

 

Vi fastsætter altid vores priser baseret på, medgået tidsforbrug med den til enhver tid gældende timetakst, ansvaret forbundet med opgaven, sagens værdi og betydning eller udfald for klienten, arbejdets omfang og kompleksitet, herunder om rådgivningen/arbejdet har måttet ydes/udføres under tidspres eller uden for normal arbejdstid m.v. Honoraret tillægges moms i henhold til gældende lovgivning.

 

 

Erhverv

Pris, ekskl. moms

Ansættelseskontrakt, standard

Standard ansættelseskontrakt, tilpasset din virksomhed, men uden kunde- og konkurrenceklausuler, bilpolitik m.v.

4.500,00

Ansættelseskontrakt, individuel

Inkl. mulighed for individuelt tilpasset kunde- og/eller konkurrenceklausul, ordlyd om særlige ansættelsesvilkår og politikker, f.eks. bilpolitik, rygning på arbejdspladsen, dresscode m.v.

7.000,00

Opsigelse af medarbejder

Opsigelse af medarbejder*, inkl. vurdering af opsigelsens saglighed, rådgivning i forhold til fritstilling, arbejdsforpligtigelse, varsling af ferie i opsigelsesperioden m.v., og udarbejdelse af opsigelsen.

Kræver kopi af ansættelseskontrakt, eventuel overenskomst, personalehåndbog, oplysning om tidligere disciplinærforløb (advarsler, samtaler m.v.).

*Skal der i virksomheden opsiges mere end en enkelt medarbejder, f.eks. i forbindelse med omstruktureringer, besparelser m.v., kontakt da Advokat Kiki Lara Bruun-Kiilerich, for en vurdering af og aftale om prisen.

7.500,00

Stiftelse af selskab

Se vores pakker til iværksættere 

Ejeraftale, standard

Ejeraftale på dansk og/eller engelsk, der tilpasses selskabets vedtægter og eventuelle kunde- og konkurrenceklausuler i jeres direktørkontrakt og/eller ansættelseskontrakter.

10.000,00

(Se også vores pakker til iværksættere)

Direktørkontrakt, standard

Direktørkontrakt på dansk og/eller engelsk, inkl. individuel tilpasning i forhold til, beskrivelse af ansvarsområder, begrænsning af ansvarsområder og beføjelser, individuelt tilpasset kunde- og/eller konkurrenceklausul, ordlyd om særlige ansættelsesvilkår og politikker, vederlag m.v.

10.000,00

(Se også vores pakker til iværksættere)

Omregistrering af IVS til ApS

Inkl. rådgivning i om betingelser og vilkår for omregistrering m.v. af ca. 1 times varighed, generalforsamlingsreferat, tilpassede vedtægter, registrering af omregistreringen hos Erhvervsstyrelsen.

Prisen inkl. ikke gebyrer til Erhvervsstyrelsen og vurderingsmandsberetning udarbejdet ved revisor.

 

4.500,00

 

Private

Pris, inkl. moms

Gennemgang af ansættelseskontrakt, inkl. møde

Kræver kopi af ansættelseskontrakt, oplysninger om eventuel overenskomst, personalehåndbog m.fl. inkl. fysisk møde på mit kontor af ca. 1 times varighed

5.000,00

Gennemgang af ansættelseskontrakt, uden møde

Kræver kopi af ansættelseskontrakt, oplysninger om eventuel overenskomst, personalehåndbog m.fl. inkl. rådgivning pr. telefon og e-mail

3.500,00

Vurdering af opsigelse, inkl. møde

Kopi af opsigelse, eventuelle advarsler, ansættelseskontrakt, oplysning om eventuel overenskomst og personalehåndbog, opsigelsesgrund, m.fl. er nødvendig for at kunne lave en fyldestgørende vurdering.  Inkl. møde på mit kontor af ca. 1 times varighed

5.500,00

Vurdering af opsigelse, uden møde

Kopi af opsigelse, eventuelle advarsler, ansættelseskontrakt, oplysning om eventuel overenskomst og personalehåndbog, opsigelsesgrund, m.fl. er nødvendig for at kunne lave en fyldestgørende vurdering. Inkl. rådgivning pr. telefon og e-mail.

4.500,00

Vurdering af direktørkontrakt

Vurdering af direktørkontrakt på dansk eller engelsk, op til 10 sider. Inkl. vurdering af dine ansættelsesvilkår, kunde- og konkurrenceklausuler, afvejning af risiko i forhold til senere beskæftigelse m.v.

Rådgivning pr. telefon, e-mail og mulighed for et fysisk møde af 1 times varighed på mit kontor.

7.500,00

Hestesager, mangler ved køb og salg af hest

Vurdering af dine rettigheder i forbindelse med skjulte mangler ved køb af hest, inkl. vurdering af købsaftale, og rådgivning pr. telefon eller e-mail i forhold til dine rettigheder og muligheder for eventuel ophævelse af købet, afslag i købesum m.v.

 

5.000,00

Vi håndterer gerne sager på vegne af private, og også gerne sager omfattet af både fri proces eller retshjælpsforsikring. Du kan læse nærmere om regler og betingelser for fri proces
her: https://www.civilstyrelsen.dk/sagsomraader/fri-proces,
her: https://domstol.dk/alle-emner/raadgivning-og-retshjaelp/fri-proces/
og her: https://www.advokatsamfundet.dk/BrugForAdvokat/Priser/RetshjaelpOgFriProces.aspx

Retshjælpsforsikring kan du læse mere om her: https://forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen/vaerd-at-vide-om-forsikring/retshjaelp/ 

Kontakt os

 

Som advokatfirma er Bruun-Kiilerich erhvervsadvokater specialiserede i ansættelsesret, arbejdsret, HR-M&A og selskabsret. Derudover har vi stor erfaring med rådgivning inden for den generelle erhvervsret og persondata/GDPR.

+45 40 73 42 58

Charlottenlund: Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Egedal: Haretoften 6, 2765 Smørum

Mandag-Fredag 09:00-17:00

Afkrydsningsfelt

12 + 11 =